Retourneren

Mocht u, als Consument, een product om welke reden dan ook willen retourneren, kan dit binnen 30 dagen na ontvangst van het product. Als u het modelformulier voor herroeping invult en naar ons toestuurt, zullen wij u voorzien van een retourlabel, waarna u het pakket kunt inleveren bij een inleverpunt bij u in de buurt. Na ontvangst van het onbeschadigde en complete product, zullen wij het geld terugstorten op uw rekening in het geval dat u voldaan heeft aan de voorwaarden zoals gesteld in de Algemene Voorwaarden Consument.

 

Herroepingsrecht

 1. Een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product mag u gedurende een bedenktijd van 30 dagen ontbinden. Wij kunnen u vragen wat de reden is van ontbinden, u bent niet verplicht ons te antwoorden.
 2. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde (bijvoorbeeld bij aflevering in een winkel), het product heeft ontvangen.
 • Als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld geldt de dag waarop u het laatste product heeft ontvangen. RAP Besteld mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. Wij zullen u in dat geval hierover voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze informeren.
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen geldt de dag waarop u de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. In het geval dat RAP Besteld u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping pas verstrekt nadat u het product heeft ontvangen, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop u die informatie heeft ontvangen.
 2. Mocht RAP Besteld deze informatie niet hebben verstrekt, dan loopt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd af.


Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

 1. U zult zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U pakt het product slechts uit of gebruikt het product alleen in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
 2. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als RAP Besteld niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Uitoefening van uw herroepingsrecht en kosten daarvan

 1. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze per e-mail aan RAP Besteld.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt u het product terug. Dit hoeft niet als RAP Besteld heeft aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als u het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door RAP Besteld verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
 5. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als RAP Besteld niet heeft gemeld dat u deze kosten moet dragen of als RAP Besteld aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft u de kosten voor terugzending niet te dragen.


Verplichtingen van RAP Besteld bij herroeping

 1. RAP Besteld stuurt u na ontvangst van uw melding per e-mail, onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. RAP Besteld vergoedt de aankoopprijs van het product en de verzendkosten om het product naar u toe te sturen uiterlijk binnen 7 dagen volgend op de dag waarop RAP Besteld het product heeft ontvangen.
 3. RAP Besteld gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt. Als dat niet mogelijk is treden wij in overleg met u. De terugbetaling is kosteloos voor u.
 4. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft RAP Besteld de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Let op: Bovenstaande procedure geldt alleen als u volgens onze Algemene Voorwaarden Consument als Consument wordt gezien (en dus niet als u als ondernemer wordt gezien).

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »