Privacy Policy

 

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.rapbesteld.nl bezoekt.


1. Beheer
De website www.rapbesteld.nl staat onder beheer van RAP Besteld V.O.F.. De contactgegevens zijn te vinden op www.rapbesteld.nl . 

www.rapbesteld.nl is een handelsnaam van RAP Besteld V.O.F.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.rapbesteld.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b www.rapbesteld.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

www.rapbesteld.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan www.rapbesteld.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a www.rapbesteld.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.rapbesteld.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij www.rapbesteld.nlDe contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
www.rapbesteld.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij www.rapbesteld.nl.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
www.rapbesteld.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan www.rapbesteld.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan www.rapbesteld.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Er is een uitzondering op deze regel: 
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan www.rapbesteld.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.rapbesteld.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.rapbesteld.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

 

5. Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG).
www.rapbesteld.nl hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van jouw privacy en in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( AVG ).
www.rapbesteld.nl vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.
Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het bestellen van een brochure, het inschrijven voor een dienst, het plaatsen van een sollicitatie, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het stellen van vragen/maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website of per mail of telefonisch of aan de balie, kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken, dan wel dat u deze op eigen initiatief verstrekt.
Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail hebt geplaatst en/of andere diensten binnen de website of aan de balie of telefonisch hebt aangevraagd, is het mogelijk dat Rap Besteld jouw gegevens gebruikt om contact met je op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door www.rapbesteld.nl in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie.
De website van www.rapbesteld.nl genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de pagina's op de website. Rap Besteld houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina's op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website.
www.rapbesteld.nl gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden door www.rapbesteld.nlin geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek.
www.rapbesteld.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
www.rapbesteld.nl kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door www.rapbesteld.nl worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden.
Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over uw verzamelen. www.rapbesteld.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.
www.rapbesteld.nl behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen. Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de werkomgeving van www.rapbesteld.nl, dan kunt u contact opnemen via [email protected]
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »